Entreprenadbesiktningarcert

Vid en byggnation av tex. en villa behöver Ni utföra en Slutbesiktning av entreprenaden. Vid en slutbesiktning kontrolleras huset och fel och brister noteras i ett utlåtande. Vi har av Swedcert cerifierade Entreprenadbesiktningsmän som utför Slutbesiktningar för Er räkning.

När den två- eller femåriga garantitiden för entreprenaden närmar sig slutet, bör det även utföras en Garantibesiktnig, vilket är en tjänst som vi kan tillhandahålla med erfarna besiktningsmän.