För dig som är byggherre

Fuktsäker nyproduktion

Den som ska äga och förvalta fastigheten förutsätter normalt att byggnaden uppfyller de minimikrav och normer som samhället ställer. Byggreglerna ger sällan färdiga lösningar, utan varje projekt blir unikt. För att ta rätt beslut som på lång sikt ger en hållbar och ekonomiskt tillfredställande fastighet behövs idag kunskap inom flera områden. Det är få Byggherrar som besitter denna expertkunskap och när det gäller fuktsäkerhetsprojektering, energianalyser och materialkunskap kan vi erbjuda kvalificerad expertis. Genom en detaljerad förprojektering kan välgrundade systemval göras som ger bra förutsättningar för att byggherrens målsättning, budget och kvalitetskrav uppnås. KDCAB erbjuder förprojektering, kontroller på byggarbetsplatsen och uppföljning.

Täthetsprovning – blower-door

En provtryckning under byggtid samt kontrollmätning vid färdigställandet ger sedan svar på hur lufttät fastigheten egentligen är. Detta är en av de allra vassaste kontrollmetoder som står till buds idag för att kontrollera kvaliteten på den levererade byggnaden. Vi utför mätningar av både äldre och nya fastigheter. Kravnivåer och omfattningen av mätningen kan anpassas efter önskemål. En provtryckning under byggtid samt kontrollmätning vid färdigställandet ger sedan svar på hur lufttät fastigheten egentligen är. Detta är en av de allra vassaste kontrollmetoder som står till buds idag för att kontrollera kvaliteten på den levererade byggnaden. Vi utför mätningar av både äldre och nya fastigheter. Kravnivåer och omfattningen av mätningen kan anpassas efter önskemål.