Välkommen till en oberoende expert

Som oberoende expert kan vi delta i alla steg i byggprocessen. Fuktdimensionering, energiberäkningar, energianalyser, radonmätningar, lufttäthetskontroll, fuktmätningar, fotografering med värmekamera och kontroller av utförandet blir allt viktigare när husen byggs välisolerade för att förbruka mindre energi.

Vår strävan är att alltid ge råd om vilka material och vilken byggteknik som kan väljas för att byggnadens ekologiska avtryck ska bli så litet som möjligt och samtidigt uppfylla beställarens önskemål. Varje projekt har en begränsad budget och vi anpassar våra åtaganden efter detta. Välkommen med din förfrågan!

Vår målsättning

Det finns en stor teoretisk kompetens inom området fukt, energibesparing och inomhusklimat runt om i världen. För att nå ut till vanliga byggare som sannolikt inte läser alla böcker och rapporter om nya forskningsrön ser vi en möjlighet att föra ut en del av denna kunskap genom att ute på byggarbetsplats mäta och värdera klimatskalet. Genom att analysera hela klimatskalet kan åtgärder och resurser styras till de områden där de gör mest nytta.

Både ekonomiskt och miljömässigt. Med enkla medel går det att spåra brister i ett klimatskal och på så sätt förebygga eventuella skador vid både nyproduktion och renovering. Hand i hand med detta ger vi även praktiskt genomförbara konstruktionsförslag som ger en god inomhusmiljö, en fuktsäker konstruktion, låga underhållskostnader och låg energiförbrukning. För att lyckas med detta krävs kunskap inom materialkemi, fukt, energi och praktisk erfarenhet om hur våra hus faktiskt byggs. Vi ska vara ledande inom detta område genom kontinuerlig utbildning och ett brett kontaktnät med duktigt folk runt om i världen.

Vår drivkraft

Klimatet förändras omkring oss i snabb takt. Jag gick länge och trodde att transporter eller industri stod för merparten av vårt samhälles energiförbrukning. Oj så fel jag hade! I Sverige 2010 står bostäder och lokaler för 35% av all energiförbrukning. Det är den enskilt största förbrukaren. Det innebär att alla svenskar enkelt, utan att förändra sina vanor, utan nyutvecklad teknik eller avancerade styrsystem, kan reducera Sveriges energianvändning genom att isolera sina hus. För att göra en ekonomisk bedömning är det då bra att kunna uppskatta besparingspotentialen och även göra en fuktteknisk utredning om vilka material som ska användas och hur förändringar i byggnaden påverkar inomhusklimatet. Det kan vi göra med kvalificerad mätutrustning och moderna beräkningsprogram.