KDC´s kompetensområden

– Certifierade Energiexperter
– A 1 Husbesiktning utför överlåtelsebesiktningar
– Kvalitetsansvarig i området runt Linköping och Norrköping
– Lufttäthetsprogram
– Blower-Door från Malmö till Sundsvall
– Fuktsäkra konstruktioner, dynamisk fuktdimensionering i WUFI
– Beräkning av värmeflöden genom konstruktioner. Minskade köldbryggor.

– Materialval för stomme och tak
– Analys av fönstertyper

– Ut med fuskbyggare och in med kontroller

– Val av uppvärmningssystem inklusive solpaneler och solvärme
– Råd kring passivhus och plushus

Skräddarsydda utbildningar inom
•fuktmekanik
•lufttäthet
•putssystem
•solenergi