Om Per Karnehed

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Per Karnehed skapat 17 blogginlägg för.

Martinssons KL-element är lufttäta

KDC AB har hjälpt Martinssons att ta fram underlag som visar att deras nya planelement med 3-lagers och 5-lagers korslimmat trä, KL trä är att betrakta som lufttäta både vid montage där fuktluften är högre, samt vid uttorkning i driftsskele. Genom att tejpa invändiga och utvändiga skruvar mellan elementen med 3M FAST-F eller G [...]

2019-07-05T12:59:43+02:002019-07-05|

Husbygge i KL-trä

Lindsten Fastigheter i Linköping uppför ett runt hus i 5 våningar med KL-trä från Martinssons. KDC AB har utfört energiberäkningar för detta passivhusbygge, och även deltagit aktivt vid utformningen av fuktskyddet, både i projekteringen och under byggtid.

2019-07-05T12:59:03+02:002019-07-05|

Diffusionsöppna, cementbaserade tätskikt

PCI,CC-Höganäs, Ardex och Alfix har förstått problematiken med restfukt i underliggande betong som uppstår när ersättningsmaterial för ordinarie Portlandcement används i modern betong. Flygaska, Silika och granulerad masungslagg gör att betongens förmåga att omfördela fukt är 3 till 10 gånger långsammare än för traditionell betong. För att hantera byggfukt har därför dessa tillverkare av [...]

2019-07-05T12:57:13+02:002019-07-05|

Volymelement med KL-trä

I Kalmar och i Nyköping pågår arbetet med nya bostäder i form av prefabricerade volymelement i KL-trä. KDC AB är behjälplig med kontroll och genomgång av fuktkritiska detaljer samt lufttäthet i slutprodukten.

2019-07-05T12:11:00+02:002019-07-05|

stormskydd i praktiken

De senaste erfarenheterna från KDC AB om hur man utformar ytterväggar på ett fuktsäkert sätt presenteras i tidskriften Bygg & teknik 8/17 Läs mer här: Stomskydd-Bygg-och-Teknik

2019-07-04T09:32:18+02:002019-07-04|

Fuktsäkert byggande i massivträ

I husbyggaren nr 3 2017 presenterar KDC AB heter från projektering och produktion av ett 3-vånings Helbostadshus i Linköping, Valla Berså. Eva och Peter Lindsten har uppfört ett miljöanpassat, genomtänkt och hållbart flerbostadshus i KL-trä. Byggnaden är ett landmärke med sin runda form, öppna innergård och genomarbetade gestaltning. Läs mer här: Artikel-3-2017 [...]

2019-07-03T14:27:25+02:002019-07-03|

Fuktsäker fasad

I Bygg och teknik nr 8/15 har KDC AB ställt samman exempel på fuktkritiska detaljer som varje arkitekt och konstruktör borde fundera lite extra kring. Det finns inga enkla lösningar. Ofta är det halvbra kompromisser. Läs mer om detta här: Artikel-Fuktsäker-fasad-2015 [...]

2019-07-03T14:14:48+02:002019-07-03|

Utvändig fogning av fasader med betongelement

För att erhålla fuktsäkra fasader när prefabricerade ytterväggar med betongsandwich används, är det viktigt att ge systemet rätt förutsättningar och utforma fasadfogar på rätt sätt. Arkitekten och elementtillverkaren måste först och främst se till att aldrig ha dörrar, fönster eller fasadpartier som livar eller ansluter mot en elementskarv. Det går helt enkelt inte att [...]

2019-07-03T13:54:39+02:002019-07-03|

Ebbepark byggs med tak i KL-element

Industritraditionen lever vidare i Ebbeparks nya landmärke, verkstaden. Här utformas ett tak ned 40st taggar, där den komplicerade geometrin har valts att lösas med KL-element. Entreprenören Åhlin Ekeroth Byggnads AB har tidigare utför ett runt flerbostadshus i KL-trä, och förstod fördelarna med att föreslå en lösning med KL-element till det nu aktuella taket som [...]

2019-07-03T13:47:38+02:002019-07-03|
Till toppen