Företagets historia

Företaget grundades 2009 efter flera års funderande på hur energieffektivt och fuktsäkert byggande egentligen ska utföras. Inom ramen för det SBUF-projekt som under 2007-2009 studerade putssystem på träregelväggar hade jag förmånen att delta aktivt och fick själv sätta mig in i hur en vägg komponerad av många olika material egentligen fungerar. Trots min utbildning och mångåriga erfarenhet från byggsektorn blev jag överraskad av resultaten som kom fram under olika provningar. Att en så enkel och självklar del av en byggnad kunde rymma så mycket överraskningar på 2000-talet var spännande.