Överlåtelsebesiktningar

Vi utför överlåtelsebesiktningar enlighet SBR-modellen. När du ska köpa eller sälja en fastighet, kan det vara bra att anlita en expert som kan utföra en okulär besiktning och identifiera riskkonstruktioner och föreslå vidare teknisk utredning om det behövs. Våra besiktningsmän kan även utföra tilläggsuppdrag som tex. fuktmätningar med provtagningar i fastigheten. Dessa ingrepp kräver då fastighetsägarens godkännande.

Du som beställare får ett skriftligt utlåtande och erbjuds genomgång på plats av rapporten för att du verkligen ska förstå innehållet och reda ut eventuella frågor. Du står ju sannolikt inför valet att göra affären eller avstå.

Genom att anlita en av SBR godkänd besiktningsman, får du en trygghet och den expertkunskap som kan vara värdefull vid köp eller försäljning av begagnade fastigheter.