Under de senaste två åren har KDC AB arbetat i nära samarbete med Sjöberg & Therme och utfört energiberäkningar, provtryckningar och termografering för att optimera deras lösvirkesbyggda villor med passivhusteknik. Nästa steg blir riktiga plusenergihus, där estetik, hantverkskunnande och energiteknik når en ny nivå.

www.sjobergtherme.se