PCI,CC-Höganäs, Ardex och Alfix har förstått problematiken med restfukt i underliggande betong som uppstår när ersättningsmaterial för ordinarie Portlandcement används i modern betong. Flygaska, Silika och granulerad masungslagg gör att betongens förmåga att omfördela fukt är 3 till 10 gånger långsammare än för traditionell betong. För att hantera byggfukt har därför dessa tillverkare av tätskikt till våtrum tagit fram visningar för att applicera cementbaserade, diffusionsöppna tätskikt på betong ihop med foliesystem på regelväggar.

Kontakta oss på KDC AB för mer information.