Vi utför sakkunnighetsuppdrag för tak och plåtarbeten

Entreprenören är oense med beställaren om det utförda arbetets kvalitet. Som sakkunnig inom området deltar KDC AB genom att undersöka arbetets utformning, kvalitet och fackmässighet. På så sätt kan tvisten föras fram med sakliga argument efter besiktningens genomförande.

2015-08-31T12:01:51+02:002015-08-31|

Kvalitetskontroll åt Riksbyggen

Både murade stenhus och prefabricerade träregelhus hamnar under KDC ABs lupp. Det finns förbättringspotential i nästan varje hus. Med provtryckning, värmekamera och läcksökning hittar vi de ställen i klimatskalet som kan förbättras. Med dessa enkla medel kan slutkunderna få bättre komfort, lägre energibehov och ett fuktsäkrare boende.

2015-08-31T11:54:50+02:002015-08-31|

Arkitektritade passivhus med Sjöberg & Therme.

Under de senaste två åren har KDC AB arbetat i nära samarbete med Sjöberg & Therme och utfört energiberäkningar, provtryckningar och termografering för att optimera deras lösvirkesbyggda villor med passivhusteknik. Nästa steg blir riktiga plusenergihus, där estetik, hantverkskunnande och energiteknik når en ny nivå. www.sjobergtherme.se

2015-08-31T11:51:21+02:002015-08-31|

Praktisk erfarenhet av solkraft

Genom egna tester och utvärderingar på en 11kW solkraftsanläggning som levererar 10.000 kWh per år, har KDC AB skaffat sig grundlig kompetens om hur solkraft fungerar i praktiken. Denna kunskap kan vi nu vidareförmedla till våra kunder.

2015-08-31T11:56:53+02:002015-08-31|
Till toppen