I Kalmar och i Nyköping pågår arbetet med nya bostäder i form av prefabricerade volymelement i KL-trä. KDC AB är behjälplig med kontroll och genomgång av fuktkritiska detaljer samt lufttäthet i slutprodukten.