Lindsten Fastigheter i Linköping uppför ett runt hus i 5 våningar med KL-trä från Martinssons. KDC AB har utfört energiberäkningar för detta passivhusbygge, och även deltagit aktivt vid utformningen av fuktskyddet, både i projekteringen och under byggtid.