KDC AB har hjälpt Martinssons att ta fram underlag som visar att deras nya planelement med 3-lagers och 5-lagers korslimmat trä, KL trä är att betrakta som lufttäta både vid montage där fuktluften är högre, samt vid uttorkning i driftsskele. Genom att tejpa invändiga och utvändiga skruvar mellan elementen med 3M FAST-F eller G alternativt med Siga Wighav eller Fentrim, fås ett byggsystem som kan klara kraven för ett passivhus. Rapport 7P06612 från RISE visar att vid 50pa tryckskillnad förekommer inget mätbart luftläckage.