Kvalitetskontroll åt Riksbyggen

Både murade stenhus och prefabricerade träregelhus hamnar under KDC ABs lupp. Det finns förbättringspotential i nästan varje hus. Med provtryckning, värmekamera och läcksökning hittar vi de ställen i klimatskalet som kan förbättras. Med dessa enkla medel kan slutkunderna få bättre komfort, lägre energibehov och ett fuktsäkrare boende.

2015-08-31T11:54:50+00:00 2015-08-31|