Praktisk erfarenhet av solkraft

Genom egna tester och utvärderingar på en 11kW solkraftsanläggning som levererar 10.000 kWh per år, har KDC AB skaffat sig grundlig kompetens om hur solkraft fungerar i praktiken. Denna kunskap kan vi nu vidareförmedla till våra kunder.