Entreprenören är oense med beställaren om det utförda arbetets kvalitet. Som sakkunnig inom området deltar KDC AB genom att undersöka arbetets utformning, kvalitet och fackmässighet. På så sätt kan tvisten föras fram med sakliga argument efter besiktningens genomförande.