Industritraditionen lever vidare i Ebbeparks nya landmärke, verkstaden. Här utformas ett tak ned 40st taggar, där den komplicerade geometrin har valts att lösas med KL-element. Entreprenören Åhlin Ekeroth Byggnads AB har tidigare utför ett runt flerbostadshus i KL-trä, och förstod fördelarna med att föreslå en lösning med KL-element till det nu aktuella taket som erbjuder många svårigheter vad gäller fukt- och lufttäthet.