KDC AB har fått äran att hålla ett föredrag på Hotell Rival i regi av Svenskt Trä. Under rubriken ”Behövs väderskydd under montage av limträ- och KL-träkonstruktioner?” beskrivs hur projektering och produktion av korslimmade element av trä kan hantera fukt under byggtid och hur man genom tejpning av elementskarvar kan få lufttäta konstruktioner utan att använda PE-folie.