I husbyggaren nr 3 2017 presenterar KDC AB heter från projektering och produktion av ett 3-vånings Helbostadshus i Linköping, Valla Berså. Eva och Peter Lindsten har uppfört ett miljöanpassat, genomtänkt och hållbart flerbostadshus i KL-trä. Byggnaden är ett landmärke med sin runda form, öppna innergård och genomarbetade gestaltning.

Läs mer här:

Artikel-3-2017