Tillsammans med Tekn.Dr. Anders Sjöberg på AFEM Konsult AB, har KDCAB försökt sammanfatta kunskapsläget om modern betong i husbyggnad.

Länk: Modern betong torkar inte som förr.