För att möta ett växande behov hos våra kunder inom fukt- och energikonsultation, har civilingenjör Ulrika Holmberg anställts. Ulrika har tidigare varit verksam hos Siemens och Willhem. Ulrika tillför nödvändig kompetens och erfarenhet som kommer att uppskattas av våra kunder. Vi hälsar Ulrika välkomna ombord!