Linköpings nya Studenthus byggs med stål och betongstomme, men ytterväggarna utformas med drygt 600 prefabricerade, fullisolerade väggelement med KL-trä. KDC AB har aktivt deltagit vid utformningen av lufttätheten, väderskyddet och fuktproblematiken som uppstår när ytterväggar står exponerade i 6 månader innan taket kommer på plasts.