I tidsskriftet Bygg & teknik nr 2/17 presenterar KDC AB exempel på hur fuktsäkra lösningar vid fönsteröppningar kan utformas.

Läs mer här:

Sekundärtätning-under-fönster