För att erhålla fuktsäkra fasader när prefabricerade ytterväggar med betongsandwich används, är det viktigt att ge systemet rätt förutsättningar och utforma fasadfogar på rätt sätt. Arkitekten och elementtillverkaren måste först och främst se till att aldrig ha dörrar, fönster eller fasadpartier som livar eller ansluter mot en elementskarv. Det går helt enkelt inte att dränera ut vatten bakom fogen på ett bra sätt med en sådan utformning. Fasadfogning måste utformas TDV-rör eller en öppen fog, typ Göteborgsfogen. Det är en säkrare teknik än att montera ett TDV-rör i varje fogkryss.