Entreprenadbesiktningar

Swedcert sköter kontrollen av våra certifierade Entreprenadbesiktningsmän. Vi utför entreprenadbesiktningar enligt ABS09, AB och ABT. Lämpligt förfarande brukar vara fortlöpande förbesiktningar med avslutande Slutbesiktning när entreprenaden är färdigställd. Omfattning och utformning beslutas i samråd med er som Byggherre.

Vi är vana att arbeta med varierande förutsättningar och värdesätter dialogen med både Byggherre och Entreprenör. När Utlåtandet från besiktningen har ställts samman, utgör det en grundläggande del för att reglera den sista viktiga biten i avtalet mellan Beställaren och entreprenören. Slutbetalning kan regleras och garantitiden för entreprenaden börjar löpa efter godkänd slutbesiktning.

När garantitiden närmar sig sitt slut är det sedan dags för en Garantibesiktning. Denna två- eller femårsbesiktning utgör en juridiskt viktig tidpunkt när bevisbördan för att påvisa ett fel övergår från entreprenören till Byggherren. 10-års preskriptionstid gäller vanligtvis i entreprenadsammanhang, men efter garantitidens utgång brukar det vara svårt att påvisa att entreprenören är skyldig att åtgärda felet.