Besiktningar

bes

Betongfasader

Vi utför grundläggande undersökningar om hur statusen på din betongfasad är. Därefter utarbetar vi ett åtgärdsprogram utifrån de tankar som du som beställare har. Äldre betongfasader har ofta dolda brister i betongen eller isoleringen som gör att fukt kan tränga in till armeringsjärnen. Läs mer.

Putsfasader

Vår specialitet är alla typer av putsfasader. Både vid nyproduktion eller renovering av äldre putsfasader kan det vara skönt att ha tillgång till kompetent fackkunskap. Det kan vi bistå med. Läs mer.

Radonmätning

Vi utför korttidsmätningar med mätare kalibrerade av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Vi kan då påvisa om radon förekommer i fastigheten och om ett utökat mätbehov föreligger. Läs mer.

Entreprenadbesiktningar

Swedcert sköter kontrollen av våra certifierade Entreprenadbesiktningsmän. Vi utför entreprenadbesiktningar enligt ABS09, AB och ABT. Lämpligt förfarande brukar vara fortlöpande förbesiktningar med avslutande Slutbesiktning när entreprenaden är färdigställd. Läs mer.