Putsfasader

Besiktningar

Vår specialitet är alla typer av putsfasader. Både vid nyproduktion eller renovering av äldre putsfasader kan det vara skönt att ha tillgång till kompetent fackkunskap. Det kan vi bistå med.

Alla typer av underlag

Om det gäller reverterade trästommar, massiva tegelväggar, putsade lättbetongstommar, tunnputs eller tjockputs, enstegstätade putssystem på regelväggar, dränerade putssystem, tvåstegstätade putssytem eller ventilerade fasadsystem spelar ingen roll. Vår kompetens täcker alla dessa områden vilket ger goda förutsättningar för att rätt produkter används med robusta och tåliga detaljlösningar.

Beskrivningstexter

Vi erbjuder beskrivningar och handlingar skräddarsydda för din fastighet där du som beställare lägger ribban för hantverkaren. När det gäller hållbara putsfasader är det inte alltid lägsta pris på anbudet som ger dig den bästa fasaden. Utan bra förfrågningsunderlag kommer förslagen säkert att vara olika från de hantverkare du frågar.

Var?

Vi har utfört besiktningar i hela syd- och Mellansverige. Till dags dato ligger det nordligaste objektet utanför Sundsvall/Härnösand.