Betongfasader

Renoveringsbehov

Vi utför grundläggande undersökningar om hur statusen på din betongfasad är. Därefter utarbetar vi ett åtgärdsprogram utifrån de tankar som du som beställare har. Äldre betongfasader har ofta dolda brister i betongen eller isoleringen som gör att fukt kan tränga in till armeringsjärnen. Omfattningen av skadorna kartläggs och ett åtgärdsprogram med arbetsmetoder och produkter tas fram.

Tilläggsisolering

Från en enklare upplagning till totalrenovering av fasad, fönster och tak med tilläggsisolering, solpaneler och nytt värme och ventilationssystem. Vi utför alla beräkningar och kan presentera förslagen så att du som beställare ser vad som kan göras på sikt för att renovera din fastighet med låga driftskostnader och minimalt underhåll.

Tillverkare av betongelement

Ibland glöms det bort att en hållbar betongfasad ska ansluta mot balkonger, fönster, plåtar och andra byggnadsdelar. Med dagens högt ställda krav på fuktsäkerhet och lågt luftläckage kan vi bistå med tester och provning av detaljlösningar som fungerar i både teori och praktik. Rationella och beprövade produktionslinjer kanske måste justeras för att klara av högre ställda krav på lufttäthet och en ökad slagregnsbelastning som fasaderna utsätts för. Vi deltar aktivt i utvecklingsprocessen och kan bistå med råd och testutrustning både i er fabrik och på byggarbetsplatsen för att hitta lämpliga lösningar.